Stilte

De verborgen kracht van stilte

In ons ligt een enorm potentieel aan creativiteit en “intuïtieve” kennis. Dit potentieel ligt meestal verborgen onder onze gedachtenstructuur.

De gedachtenstructuur wordt bepaald door onze gedachten over het verleden en onze gedachten over de toekomst.

Het potentieel dat ieder van ons in zich draagt, kan aangeboord worden. We kunnen leren om, zelfs in de hectiek van alle dag, dit verborgen potentieel ten volle te benutten.

We kunnen leren onze repeterende gedachten niet meer zo serieus te nemen. Door de stilte die dan ontstaat, kan de wijsheid, creativiteit en de “intuïtieve” kennis naar boven komen. Dat geeft ruimte. De effecten daarvan zullen in het dagelijkse leven merkbaar worden, zowel in je privéleven als op je werk. Je wordt effectiever, je communicatie wordt helderder en rustiger, je betrokkenheid in contacten neemt enorm toe. Uit je stromen de woorden vanzelf; je bent in contact met de wijsheid in jezelf. Stilte is een poort naar jezelf. Alles wat je doet is doortrokken van een lichtheid, een rust en een innerlijke vrede

Dàt is verborgen de  kracht van stilte.