Stiltetraining

Het potentieel van Stilte in ons en buiten ons is zo immens en zo weinig gebruikt. En dat potentieel ligt voor het oprapen. In de Stilte liggen alle mogelijkheden en alle antwoorden. De stem van de Stilte in ons, wordt meestal overschreeuwd door al onze gedachten. Wetenschappers hebben vastgesteld dat 98% á 99% van onze gedachten repeterende gedachten zijn. En die gedachten gaan altijd over het verleden of over de toekomst.

Het (weer) leren je te verbinden met je innerlijke stilte, de stille ruimte waarin alle mogelijkheden en antwoorden liggen, is wat de Stiltetraining met je wil delen. Het wil met je delen dat in jou alles ligt te wachten wat je van de buitenwereld verwacht. Het wil je helpen dit alles in jou te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

Het doet dit met behulp van -ogenschijnlijk- eenvoudige oefeningen. De dagen van de training worden voornamelijk in stilte doorgebracht, met zeker ook ruimte voor humor, heerlijk eten en ontmoetingen. Er worden diverse meditatie- en aandachttechnieken gebruikt, alsook mindfulness-oefeningen en oefeningen om minder aandacht aan de repeterende gedachten te besteden.

In de kern is Stiltetraining niet het goede woord voor deze dagen. Stilte kan niet aangeleerd worden. Het gaat er veel meer om, om onze patronen, onze gedachtenstructuur, waar we allemaal aan vast houden, te zien. Als dat gezien wordt, hoeft er niet meer getraind te worden. Dan is er ruimte geschapen om de Stilte die in allen van ons en ook jou aanwezig is, boven te laten komen. Dan “traint Stilte jou”.

Stilzijn kun je niet leren; Stil kun je alleen Zijn …

Advertisements