Stiltetraining

Het potentieel van Stilte in ons en buiten ons is zo immens en zo weinig gebruikt. En dat potentieel ligt voor het oprapen. In de Stilte liggen alle mogelijkheden en alle antwoorden. De stem van de Stilte in ons, wordt meestal overschreeuwd door al onze gedachten. Wetenschappers hebben vastgesteld dat 98% á 99% van onze gedachten repeterende gedachten zijn. En die gedachten gaan altijd over het verleden of over de toekomst.

Het (weer) leren ons te verbinden met onze innerlijke stilte, de stille ruimte waarin alle mogelijkheden en antwoorden liggen, is wat wij samen kunnen delen. Wij ervaren samen dat in ons alles ligt te wachten wat wij van de buitenwereld verwachten. Dat kan helpen dit alles in ons te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

In de kern is Stiltetraining niet het goede woord voor deze ervaring. Stilte kan niet aangeleerd worden. Het gaat er veel meer om, om onze patronen, onze gedachtenstructuur, waar we allemaal aan vast houden, te zien. Als dat gezien wordt, hoeft er niet meer getraind te worden. Dan is er ruimte geschapen om de Stilte die in allen van ons en ook jou aanwezig is, boven te laten komen. Dan “traint Stilte jou”.

Stilzijn kun je niet leren; Stil kun je alleen Zijn …

Advertisement